Distillatietechnieken:

 

 3 De geschiedennis  van het afkoelsysteem:

Het afkoelingssysteem heeft heel wat ontwikkelingssadia doorgemaakt:
Eerst werd er naar de natuur gekeken om het beste systeem te ontwikkelen:

                

Soms werden er zelfs erg extravagante systemen op punt gesteld:


     

  
Enkele middeleeuwse illustratties geven duidelijk de evolutie aan:

 

    "Moderne" afkoelingssystemen (eind 19 e Eeuw)

  

Afkoelingssystemen van twee Hydrodifusietoestellen: de stoom komt van boven en wordt afgekoeld via het buizensysteem waardoor er koud water loopt.

    

Klassieke afkoelingssystemen.

  

     Afkoelingssysteem voor kleine laboratoriumkolven.        

Vervolg