Distillatietechnieken:

Geschiedenis van de stoomdistillatie:

1 Rechtstreeks vuur, "feu nu"

De eerste ketels werden nog gevuld met water, waarna er rechtstreeks vuur onder gestookt werd.
Tot eind 1800 werd er nog rechtsreeks vuur gebruikt, wel werden de planten gescheiden van het water via
een rooster, zodat ze niet in het water dreven.

Af en toe zien we nog dergelijke toestellen, meestal in ontwikkelingslanden:

                         

Experimenteel toestel, France, 2002                                Distileerkolf, India

2 Onrechtsreeks vuur, gebruik van een stoomgenerator:

Het was de firma Schimmel & Companie uit Leipzig die voor het eerst een nieuwe methode van stoomdistillatie uitvoerden met lavendel, in Barrème, Zuid--Frankrijk: (route Napoléon)

  

 

Enkele recente stoomgenerators van diverse kleinschalige distilleerders.

Vervolg