Kwaliteitsnormen:

Doelstellingen:

Het is steeds ons ideaal geweest om met eerlijke, ecologisch ingestelde mensen samen te werken en ik ben blij dat deze doelstelling grotendeels gelukt is:
Momenteel zijn de meeste van de etherische oliën die we u kunnen aanbieden afkomstig van producenten die volgens de strengste normen werken: volgens het lastenboek SIMPLES of Nature et Progrès en Ecocert.

(Bezoek aan een Franse distilleerder...)

Het lastenboek van de groep SIMPLES is veel strenger dan de gewone Bio normen in Frankrijk
en omvat strenge bepalingen in verband met wildpluk en bio teeltwijzen.
De meeste distilleerders in Frankrijk waarmee we werken hebben het niet breed omdat ze moeten opboksen tegen de moordende concurrentie van grootschaliger werkende bedrijven, die het niet steeds zo nauw nemen met de kwaliteitsgaranties of ecologische normen. Ze zijn meestal zo druk bezig met overleven dat ze niet altijd voldoende tijd vinden om hun producten goed aan de man te brengen. In de loop der jaren zijn we vrienden geworden en overstijgt onze relatie die van gewone zakenpartners.

Doordat we met hen zonder tussenpersonen werken hebben we, voor de geboden kwaliteit, soms erg scherpe prijzen.
Het is echter niet mogelijk om grote hoeveelheden van deze oliën aan te bieden. Lang voor de oogst overleggen we met hen wat onze mogelijkheden en noden voor het nieuwe jaar zijn en spreken we hoeveelheden af. Sommige oliën zijn zo zeldzaam dat we soms minder dan een liter voorradig hebben.
Het is trouwens nooit onze bedoeling geweest om etherische oliën per vat te verkopen.
Als de vergelijking met wijn hier zou kunnen opgaan zouden we durven stellen dat we liever met champagne dan met tafelwijn werken.
Dat neemt niet weg dat we een hele serie oliën per liter kunnen aanbieden, zoals b.v de dennenoliën, lavandin oliën, cypres en jeneverbesolie...

In overleg met onze producenten proberen we trouwens enkele oliën in grotere hoeveelheden aan te bieden, daarover moeten er soms enkele jaren over gaan, alvorens er voldoende planten aangeplant kunnen worden en ze klaar zijn om geplukt te worden.

Onze specialiteiten zijn de diverse lavendel, lavandin en spijklavendelsoorten, de verschillende tijmsoorten en chemotypes (chemotype linalol, carvacrol, thuyanol, thymol en thymol met terpenylacetaat).
We maken een onderscheid tussen de streek vanwaar de olie afkomstig is en de gebruikte distillatiemethode.
HD in de prijslijst staat voor Hydrodifusie en is een goede, nieuwere methode van stoomdistillatie, waarvoor de stoom van bovenaf komt. Op mijn laatste reis naar een Medisch Aromatherapie Symposium werd er trouwens vanuit de Universiteit van Montpellier op gewezen dat de op deze wijze verkregen etherische oliën zeker evenwaardig zijn aan de oliën die afkomstig zijn van de oudere stoomdistillatiemethode.
Sommige auteurs en bedrijven beweren dat de met HD methode geproduceerde oliën geen echte etherische oliën zouden zijn.

Prijzen, gebruiksaanwijzing.

De etherische oliën die in de prijslijst het kwaliteitsteken "   ***  "  meekrijgen zijn  alle afkomstig van mensen werkend met SIMPLES of de bio gecontroleerde producenten..
Vandaar dat we voor de tweede reeks etherische oliën, die met "  **   "aangeduid worden beroep doen op bedrijven die volgens strikt medische normen werken en ons indien nodig een analyse laten geworden.
De oliën die met * aangeduid worden zijn oliën waarvan we de bron reeds gecontroleerd hebben via een analyse, maar waar we nog steeds geen bio alternatief voor gevonden hebben.
Het aan
tal oliën die tot deze categorie behoren is zeer klein en we hopen ze te kunnen vervangen door andere soorten in de nabije toekomst. Vandaar dat onze prijslijst slechts een momentopname is.
Naast de natuurlijke prijsschommelingen (veranderingen op de wereldmarkt zoals recent de prijs van Patchoeli – bosbranden in Indonesie - de prijsdruk op lavendel wegens tekorten…),zullen er steeds aanpassingen van het gamma oliën optreden.
Zo heeft het ons een aantal jaren gekost om enkele uitstekende Bio citrusoliën te kunnen introduceren.

Wat we zeker niet van plan zijn is te werken met oliën die geproduceerd worden via solventen.
De giftigheid van die producten, vooral voor de producenten is niet te onderschatten.
Regelmatig vraagt men ons naar Jasmijn, Lelietje van Dalen, Musk, Viooltje…
De meeste van dergelijke oliën zijn echter ofwel synthetisch, ofwel via extractie met solventen verkregen.
We hebben kortgeleden beslist om jasmijn verkregen via de Phytol methode in te voeren (een veilig solvent dat verdampt beneden de kamertemperatuur), met duidelijke verwijzing naar de herkomst en productie methode. Een copie, van de analyse is te verkrijgen. Peter Wilde, de ontdekker van deze solventmethode heeft nog een mooi gamma andere extrakten, die we eventueel later ook aan het gamma zullen toevoegen.

Onze prijslijst wordt zeer regelmatig bijgewerkt. Bij elke nieuwe versie vermelden we de datum van uitgifte. Daarnaar refereren we ook bij bestellingen, waardoor we u aanraden om oudere versies snel te vervangen door nieuwere. We streven ernaar om de prijzen zo democratisch mogelijk te houden. Onze doelgroep zijn vooral de professionele en de goed geinformeerde gebruikers. Het is niet ons streefdoel om onze oliën in elke winkel te plaatsen, we willen zeker de grootschaligheid vermijden en ertoe gedwongen worden om onze producten aan veel duurdere prijzen te moeten verkopen wegens het gebruik van dure toonbankaccessoires en dure doosjes.
Vandaar dat we eenvoudige, donkere flesjes gebruiken, volgens de Europese wetgeving verpakt per 10 cc.

                    

( Voorbeelden van verpakkingen: 1-2: etherische olien, 3: draagolie en massageolien)

                     

                   

(Rollers massageolie van 30cc, aromatische waters, blauwe petfles van 250cc)

Er zijn kortingen voorzien bij aanschaf van grotere volumes.
Literprijzen geven we vanaf 250 cc, waarna we wel de verpakking als leeggoed in kosten brengen.
We willen de drempel zo laag mogelijk houden en iedereen in staat stellen om langzaam mee te groeien, zonder verplicht te zijn om grote hoeveelheden te stockeren.
Vergeet echter niet dat deze handelswijze bijna nergens nagevolgd wordt en dat ook wij slechts kortingen per grotere volumes krijgen van de bedrijven waarmee we werken, onze rechtstreekse bronnen inbegrepen…
We verkiezen te werken met mensen die langzaam groeien inplaats van te werken met eenmalige grote  verkopen

Bestellingen:

We proberen de bestellingen zo snel mogelijk op te sturen per post, maar hou er toch rekening mee dat het soms enkele dagen kan duren voordat de levering bij ons vertrekt, door ons drukke werkschema en de lessen die ik tussendoor geef.
We zijn uiteraard bereid om oliën terug te nemen bij vergissingen of indien ze niet voldoen aan uw normen., na onderlinge afspraak. Bestellingen kunnen worden doorgegeven per telefoon, maar ook per email.
Er is nog geen rechtstreekse betaling via de webpagina mogelijk.


Hulpmiddelen:

Als u op een professionele manier wil werken met etherische oliën is het belangrijk dat u voor uzelf een geurbibliotheek aanlegt. Dan pas kunt u zelf een onderscheid leren maken tussen verschillende oliën en verschillende bronnen. Bovenstaand stalenkistje, mooi in hout afgewerkt is daarom verkrijgbaar. We verkopen de kistjes en de flesjes van 2,5 cc afzonderlijk. Doordat de flesjes kleurloos zijn kunt u ook eindelijk eens de diverse kleuren van de verschillende oliën leren ontdekken.

                                       

We laten allerlei biologische maceraten maken in de Provence , waarvan bovenstaande St.-jansolie een voorbeeld is.  Als draagolie of apart zijn deze maceraten van onschatbare waarde in de behandeling van allerlei huidproblemen.

Kwaliteitsnormen.

Zoals reeds gezegd werken we vooral met producenten die volgens de Bio landbouwmethoden van Ecocert en Nature et Progrès werken, of die aan wildpluk of Bio teelt doen via SIMPLES.
We bezoeken onze producenten meermaals per jaar om een goed idee te hebben van de kwaliteit van de oliën en om de situatie ter plaatse goed te kunnen inschatten.

Oliën die van hen afkomstig zijn gaan we niet stelselmatig laten analyseren, daar deze oliën tot de beste etherische oliën op wereldniveau behoren, zoals me reeds meermaals is bevestigd via mijn cliënten in de USA, Hong Kong , het Verenigd Koningkrijk en Canada.
Desondanks hebben we enkele analyses laten uitvoeren op onder andere Laurier (Laurus nobilis), Douglasspar (Pseudostsuga Menziensii), Hyssop montana (ten onrechte Hyssop decumbens genaamd) en enkele salie soorten, waarvan de belangrijkste onze salie met laag thuyonegehalte is.
Dit gebeurde eerder om research redenen en om de resultaten te kunnen vergelijken met de normen van de literatuur. Deze resultaten gaven onder andere aan dat de Hydrodifusie methode degelijke oliën kon produceren, aantoonbaar via de analyses.

Gaschromatografie analyse (HCRG) is echter niet onfeilbaar: de mensen die deze analyses moeten uitvoeren hebben nood aan vergelijkend materiaal, alvorens een oordeel te kunnen vellen over de oliën die ze analyseren. Ik heb persoonlijk kunnen merken dat bij oliën die hen onbekend waren (waarvan ze geen gegevens in hun databases hadden) ze wel eens de bal mis sloegen en verkeerder conclusies maakten.
Daarbij komt ook nog dat een analyse slechts een beeld geeft van een bepaald staal, in de handel kan men ondertussen reeds werken met een ander lot oliën. De ideale situatie zou er bestaan dat elk lot, hoe klein ook vergezeld kan worden met een analyse, doch dit zou onbetaalbaar zijn.
De minimumprijs voor een goede analyse is momenteel ongeveer 2205 BEF, bij sommige andere analysten kan dit oplopen tot meer dan 5950 BEF, los van de verzendingskosten.

Een voorbeeld van een HCRG (in apart venster in jpg formaat):

Een van onze producenten uit Frankrijk is chemicus van opleiding, heeft een modern HCRG toestel gekocht en zal vanaf nu onze oliën testen.
In de praktijk kunnen slechts de bedrijven die per vat kopen volgens een dergelijk systeem werken, hetgeen het soort producenten waarmee wij werken onmiddellijk zou uitsluiten.
Vertrouwen blijft dus ook hier nog steeds een sleutelwoord.

Sinds we nu zelf in Zuid-Frankrijk actief zijn met onze eigen distillerie en dichter bij de diverse bronnen zitten kunnen we nog beter de kwaliteit van onze oliën nagaan.

Hebt u suggesties of specifieke vragen?
Aarzel dan niet om me een berichtje te mailen:

Bestellingen:

Michel Vanhove